Stonoteniski Savez Vojvodine


Masarikova 25
21000 Novi Sad
Tel/fax : 021/4737208

Email : stsvnsad@gmail.com


PIB: 100456381
Racun: Banka Intesa 160-921634-62

Poslednji objavljenji rezultati
Datum Domaćin Gost Rez