PREDLOG LIGA STSV!

Predlog sastava liga pod ingerencijom STSV za sezonu 2021/22 možete preuzeti na linku ispod.

Predlog liga STSV za sezonu 2021-22

Klubovi su dužani da potvrde učešće u ligama najskasnije do 15.07.2021 na mail stsvnsad@gmail.com

Rok za prijavu novih ekipa je takođe rok 15.07.2021.

Potvrda učešća i spisak igrača sa pravom nastupa sezona 2021-22

Eventualne izmene na spisku igrača su moguće zaključno sa 15.08.2021.

 

Rukovodilac takmičenja STSV
Bunčić Dragan