REGISTRACIJA KLUBOVA ČLANOVA STSV!

Registracija klubova STSV vrši se u periodu od 01.07 – 31.07.2021.

 1. Podatke o sportskoj organizaciji (Obrazac 1) dostaviti  na sledeće adrese stsvnsad@gmail.com i registracija.stss@gmail.com
  obrazac br.1
 2. Upalata članarine vrši se na sledeći način
  – 15.000,00 dinara se uplaćuje na račun STSV 325 – 9500600013831 – 73
  – 10.000,00 dinara se uplaćuje na račun STSS 325 – 9500600017928 – 04
  – Novoosnovana sportska udruženja plaćaju 50 % nakande za članarinu
 3. Kopija ugovora sa sportskim stručnjakom dostavlja se na stsvnsad@gmail.com kao i na registracija.stss@gmail.com

Registracija sportista se vrši u periodu od 01.08 – 15.08.2021.