REGISTRACIJA KLUBOVA I TAKMIČARA SA TERITORIJE STSV ZA SEZONU 2020/21

Registracija klubova za sezonu 2020/21 vrši se do 31.07.2020. 

Dokumentacija se dostavlja elektronskim putem na adresu: registracija.stss@gmail.com a originalna dokumentacija se dostavlja na adresu Stonoteniskog saveza Vojvodine Masarikova 25.

obrazac-br.-1-evidencioni-list-kluba (6)

Račun za uplatu članarine za STSS 10.000,00 dinara na račun 325 – 9500600017928 – 04

Račun za uplatu članarine STSV 15.000,00 dinara na račun 325 – 9500600013831 – 73

 

Registracija igrača za sezonu 2020/21 vrši se do 13.08.2020.

Dokumentacija se dostavlja elektronskim putem na adresu: registracija.stss@gmail.com a originalna dokumentacija se dostavlja na adresu Stonoteniskog saveza Vojvodine, Masarikova 25.

Iznosi naknada za prelazak igrača:

  • 15.000,00 dinara za igrača koji je nastupao za reprezentaciju na poslednjem Svetskom prvenstvu
  • 10.000,00 dinara za igrača koji je nastupao na više od 50 % utakmica Super lige
  • 5.000,00 dinara za igrača koji je u protekloj sezoni nastupao na manje od 50 % utakmica Super lige
  • 5.000,00 dinara za igrača koji je u protekloj sezoni nastupao na više od 50 % utakmica Prve lige
  • 4.000,00 dinara za igrača koji je nastupao na manje od 50 % utakmica Prve lige
  • 1.000,00 dinara za ostale prelaske
  • 1.000,00 dinara za sportistu koji samostalno učestvuje na takmičenjima
  • 2.500,00 dinara za sportistu stranog državljanina

Naknade se plaćaju na račun STSS koji nakon okončanja roka 70 % sredstava prenosi na račun STSV.

Originalna dokumentacija (Spisak registrovanih igrača, pristupnice, ugovori o dvojnoj registraciji) se dostavlja u STSV.

obrazac-br.-2-spisak-igraca

obrazac-br.-3-pristupnica

obrazac-br.-4-dvojna-registracija

takse-za-prelaske-u-drugi-klub