SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2020

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i u 2020. godini nastavlja praksu finansiranja perspektivnih sportskih stručnjaka (trenera) kroz program stručnog usavršavanja.

Treneri 2020

Takođe, u nastavku realizacije “Sportski talenti Vojvodine 2020” čiji je cilj identifikacija, praćenje i finansijska podrška perspektivnim i talentovanim sportistima na putu ka ostvarivanju međunarodnih vrhunskih rezultata Pokrajinski sekretarijat za sport finansira mlade talente sportiste.

Sportisti 2020

Pozivamo Vas da u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje sportista i usavršavanje sportskih stručnjaka u AP Vojvodini dostavite svoje predloge najkasnije do 29.01.2020. godine na mail stsvnsad@gmail.com kako bi Stručna komisija STSV blagovremeno napravila predlog sportskog stručnjaka i sportista za IO STSV.

Pravilnik o stipendiranju