IV otvoreno međunarodno prvenstvo Šida

Otvoreno međunarodno prvenstvo Šida će se održati 08.10.2017. (nedelja) godine sa početkom u 9 časova, u sportskoj hali u Šidu i to u sledećim disciplinama:

1. Apsolutna kategorija – Pravo nastupa imaju sva godišta
2. kategorija 35 – 49 godina – (rođeni 1982 i ranije)
3. kategorija 50 – 60 godina – (rođeni 1967 i ranije)
4. kategorija preko 60 godina – (rođeni 1957 i ranije)

Više informacija u Propozicijama.

Propozicije: PDF