Odluke Vanredne sednice Skupštine STSS

Na sednici Vanredne Skupštine Stonoteniskog saveza Srbije održane u Novom Sadu 09. jula 2017. godine uz prisustvo 87 delegata od ukupno 161 delegata sa pravom glasa donete su sledeće odluke:

  • Jednoglasnom odlukom delegata Zdenko Mađer razrešen je sa mesta predsednika STSS.
  • Jednoglasnom odlukom Skupštine za v.d. predsednika STSS izabran je Aleksandar Karakašević koji u roku od 60 dana mora zakazati Izbornu Skupštinu STSS.
  • Jednoglasnom odlukom Skupštine se za zastupnika STSS u Agenciji za Privredne Registre imenuje Aleksandar Karakašević.
  • Jednoglasnom odlukom izabrana je komisija za izradu novog Statuta STSS u sastavu: Milan Stanić, Goran Kocić i Jelena Mihailović Živković.

Shodno donetim odlukama na Vanrednoj Skupštini STSS, obaveštavam Vas da se OTKAZUJE Skupština STSS zakazana od strane bivšeg predsednika Zdenka Mađera za 13. juli 2017. godine sa početkom u 10 časova u Beogradu.

S’ poštovanjem!

V.D. Predsednik STSS

Aleksandar Karakašević

Preuzmite dokument :