Poznat konačan sastav novog rukovodstva STSV

Na održanoj prvoj sednici IO STSV donete su sledeće Odluke:

– Pored članova IO koje je izabrala Skupština kao što su Branko Anušić iz Ade, Milana Mitrić Ašković iz Novog Sada i Dragan Mandić iz Bačkog Brestovca, tom sastavu kooptirani su još Ema Rečko iz Sente, Predrag Zagorčić i Zlatko Kesler obojica iz Novog Sada. Konstatovano je da je sastav Izvršnog odbora sačinjen od stonoteniskih radnika koji dolaze iz redova trenera, igrača, sudija i takmičenja, te da su među njima bivši reprezentativci kao i paraolimpijci što daje dovoljno kompetencija da se ispune zadati ciljevi.

– Za Generalnog sekretar imenovana je Petrović Mirjana, dosadašnji tehnički sekretar. Time je otvoreno mesto za Bunčić Dragana kome je poverena uloga izvršnhog sekretara, a čije će angažovanje biti pokriveno iz subvencije Države.Tako će kancelarija STSV imati veći broj zaposlenih koji će odgovoriti svim operativnim zahtevima.

– STSV je potpisao Ugovor sa Sportskim i poslovnim centrom Vojvodina o vođenju RESTLINS takmičenja koje se tradicionalno održava u Novom Sadu. Tako će STSV direktno promovisati rekretivni sport i pomagati u stvaranju boljeg položaja veterana.

– Predsednik STSV imenovao je Dan Fracilea za PR-a (lice zaduženo za odnose sa javnošću) predsednika Saveza koji će se starati o uspešnoj komunikaciji sa javnošću, medijima i marketinškim aktivnostima Saveza.